[Clam-devel] Windows scons fix

Pau Arumí parumi at iua.upf.edu
Thu Apr 26 23:56:57 PDT 2007


I've just commited a fix in CLAM/SConstruct preventing this behavior in 
Windows.

pau

En/na Pol Pros ha escrit:
> Hola Pau,
>
> he fet un update i en fer el scons configure (amb el nou sConstruct a 
> l'arrel de CLAM) em llegeix les rutes del path lletra a lletra. Saps 
> si heu modificat alguna cosa que afecti la lectura el path de Windows?
>
> [...]
> include before pthread checking: \
> include before pthread checking: Q
> include before pthread checking: t
> include before pthread checking: \
> include before pthread checking: 4
> include before pthread checking: .
> include before pthread checking: 2
> include before pthread checking: .
> include before pthread checking: 1
> include before pthread checking: \
> include before pthread checking: i
> include before pthread checking: n
> include before pthread checking: c
> include before pthread checking: l
> include before pthread checking: u
> include before pthread checking: d
> include before pthread checking: e

More information about the clam-devel mailing list