[CLAM] Error de dependencies.

Adrian satch_melvin at yahoo.es
Tue Dec 30 01:36:01 PST 2003


Holes, tinc un petit problema de dependencies a l'hora de fer el make 
depend quan faig include de CircularShiftConfig o de AudioMultiplier.

Aixo es el que em surt d'error. Moltes gracies i feliç any nou.


[adrian at satch_linux Adrian]$ export CONFIG=release
[adrian at satch_linux Adrian]$ make clean
rm -rf obj/ dep/ Makefile.vars
[adrian at satch_linux Adrian]$ make depend
Generating SOURCES, OBJECTS, DEPENDS and INCLUDES definitions
../../build/srcdeps/srcdeps settings.cfg > Makefile.vars
Error: include "CircularShiftConfig.hxx
" not found
 from ../../build/Adrian/src/MyAnalyzerConfig.hxx
 from ../../build/Adrian/src/MyAnalyzer.hxx
 from ../../build/Adrian/src/myCLAMApp.hxx
 from ../../build/Adrian/src/main.cxx
Checked in:
 ./src
 ../../externals/CbLib
 ../../src
 ../../src/Base
 ../../src/Data
 ../../src/Data/Base
 ../../src/Data/BasicProcessing
 ../../src/Data/Descriptors
 ../../src/Data/Descriptors/Melody
 ../../src/Defines
 ../../src/Defines/Unix
 ../../src/Defines/Windows
 ../../src/Errors
 ../../src/Flow
 ../../src/Flow/Controls
 ../../src/Flow/Networks
 ../../src/Flow/Nodes
 ../../src/Flow/Ports
 ../../src/Processing
 ../../src/Processing/Analysis
 ../../src/Processing/ArithOps
 ../../src/Processing/AudioFileIO
 ../../src/Processing/AudioIO
 ../../src/Processing/Base
 ../../src/Processing/Controls
 ../../src/Processing/Generators
 ../../src/Processing/MIDIIO
 ../../src/Processing/SDIFIO
 ../../src/Processing/Synthesis
 ../../src/Processing/Transformations
../../src/Processing/Transformations/SMS
 ../../src/Standard
 ../../src/Storage
 ../../src/Storage/Base
 ../../src/Storage/XML
 ../../src/System
 ../../src/System/Application
 ../../src/System/Application/Windows
 ../../src/System/Threads
 ../../src/Tools
 ../../src/Tools/AudioFileIO
 ../../src/Tools/AudioIO
 ../../src/Tools/AudioIO/Linux
 ../../src/Tools/AudioIO/Windows
 ../../src/Tools/MIDIIO
 ../../src/Tools/MIDIIO/File
 ../../src/Tools/MIDIIO/Linux
 ../../src/Tools/MIDIIO/Windows
 ../../src/Tools/SDIF
 ../../src/Visualization
 ../../src/Visualization/Base
 ../../src/Visualization/GL
 ../../src/Visualization/Plot
 ../../src/Visualization/Presentation
 ../../src/Visualization/Presentation/Base
 ../../src/Visualization/Presentation/FLTK
 ../../src/Visualization/Presentation/GLUT
 ../../src/Visualization/Presentation/Qt
 ../../src/Visualization/Services
 ../../src/Visualization/Util
 ../../src/Visualization/View
 ../../src/Visualization/Widget
 ../../src/Visualization/Widget/FLTK
 ../../src/Visualization/Widget/GLUT
 ../../src/Visualization/Widget/Qt
 ../../externals
 ../../externals/dir_it
 ../../externals/dir_it/test
 ../../externals/numrec
make: *** [depend] Error 255

[adrian at satch_linux Adrian]$ pwd
/home/adrian/CLAM/CLAM-0.5.3/build/Adrian
[adrian at satch_linux Adrian]$ locate CircularShiftConfig.hxx
/home/adrian/CLAM/CLAM-0.5.3/src/Processing/Analysis/CircularShiftConfig.hxxMore information about the clam-users mailing list