[CLAM] GNU/Linux makefiles

Vicen vgomez at iua.upf.es
Wed Jan 29 07:54:46 PST 2003


Hola,

he intentat instal.lar CLAM per Debian seguint la metodologia de la web 
i m'he trobat amb els següents problemes:

El directori SoundFileIO no existeix (suposo que la documentació deu 
estar una mica obsoleta).
Em dóna error al fer un make dels exemples. Les últimes línies són:

-------------
/usr/include/sys/param.h:58: warning: `MIN' redefined
../src/Defines/CLAM_Math.hxx:62: warning: this is the location of the 
previous definition
/usr/include/sys/param.h:59: warning: `MAX' redefined
../src/Defines/CLAM_Math.hxx:66: warning: this is the location of the 
previous definition
../examples/FDFilterExample.cxx: In function `int main()':
../examples/FDFilterExample.cxx:52: no matching function for call to 
`CLAM::FDFilterGenConfig::SetLowCutoff (int)'
../examples/FDFilterExample.cxx:61: `BPF_' undeclared (first use this 
function)
../examples/FDFilterExample.cxx:61: (Each undeclared identifier is 
reported only once
../examples/FDFilterExample.cxx:61: for each function it appears in.)
../examples/FDFilterExample.cxx:61: `bpf' undeclared (first use this 
function)
make[1]: *** [../obj/CLAM/examples/FDFilterExample.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/vicen/clam/CLAM/examples'
make: *** [FDFilterExample] Error 2
--------------

He intentat no compilar l'exemple FDFilterExample però llavors he tingut 
errors de arxius .d no trobats

He fet alguna cosa malament?

gràcies,

    Vicenç
More information about the clam-users mailing list